CERTIFIKACE

Ve snaze o zajištění a udržení maximální kvality poskytovaných služeb, při stálém nárůstu aktivit, vstoupila společnost v roce 2008 do procesu certifikace jakosti ISO:9001 a certifikace enviromentálního managementu ISO:14001. Při pečlivém zavádění norem spolupracujeme se Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Vlastní certifikace proběhne podle plánu v 1Q 2009 společností MOODY INTERNATIONAL.